Mysen trafikkstasjon

Mysen, 20.05.2019

Statens vegvesen har i dag publisert en rapport som anbefaler nedleggelse av Mysen trafikkstasjon på Ramstadfeltet. Dette vil få store konsekvenser for lokalt næringsliv, innbyggere, miljø og samfunnet for øvrig. Arbeidsplasser er på spill og noe må gjøres!

I tillegg er det i rapporten foreslått etablering av en ny trafikkstasjon i Follo. Hvorfor kan ikke den nye og slagkraftige Indre Østfold kommune få beholde sine statlige arbeidsplasser på Mysen trafikkstasjon og utvikle denne istedenfor et nybygg på Follo!? Både bygg og grunn på Mysen trafikkstasjon eies i dag av Statens vegvesen.

Hva sier kjøreskolene, de videregående skolene, det lokale næringsliv (bilbransje, caravan, MC, landbruk, m.m.)?

Les mer om konsekvensene en eventuell nedleggelse av Mysen trafikkstasjon får i dette brevet som Mysenregionen AS har utarbeidet og sendt til blant annet Samferdselsminister Jon Georg Dale, samt sentrale politikere i Østfold og lokalt i Indre Østfold.

 

NB! KLIKK HER FOR Å LESE BREVET: 2019.05.20 Innspill Mysen trafikkstasjon