Mysen skole er en lys og moderne barneskole i Eidsberg kommune i Østfold. Skolen ble bygget i perioden 2001-2003 og ble offisielt åpnet av Kristin Clemet 13. august i 2003. I kommunen er det fem barneskoler hvorav Mysen skole er den største. Skolen har 480 elever fra første til syvende klasse, fordelt på 21 klasser. På skole og SFO er det til sammen 75 ansatte.

Vi arbeider forebyggende på flere områder, både innen sosial kompetanse og tidlig innsats i fag. Sosial kompetanse er svært viktig for den enkelte elev for å få venner. Dette virker inn på trivsel som igjen virker inn på læring. Mysen skole er en PALS-skole. Pals er en skoleomfattende modell for å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Vi er opptatt av å lære elevene våre å vise respekt, ansvar og omsorg. Dette står også på BRA-kortene vi deler ut til elevene når de tar gode valg i skolehverdagen. Kortene samles opp og gir belønning når et visst antall kort er spart opp. Gjennom arbeidet med PALS ønsker vi å utvikle og å bygge et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltagelse.

Besøk gjerne vår hjemmeside for mere informasjon http://mysenskole.no

Mysen skole ser ut som en Formel-bil ovenfra

Author