Kornsiloene på Mysen er et kjent landemerke i regionen vår. I mange år har man fundert over hvilke muligheter som finnes for å forskjønne de grå kornsiloene i Mysen; som kunstprosjekt, dekorering eller belysning. Etter en prøvebelysning en sen høstkveld i 2015 så vi hvor virkningsfullt det ville bli. Da Sparebankstiftelsen DNB tente på ideen og ga oss en stor gave til formålet, startet ballen å rulle. Nødvendige tillatelser fra Statens Vegvesen, grunneieren Mølla og kommunens planmyndighet kom på plass, og deretter engasjerte det lokale næringsliv og frivillighet seg i en innsamlingsstafett for å vise at dette står vi sammen om.

Lys på Mølla er et enestående samarbeidsprosjekt mellom frivillighet, næringsliv og kommune med flere formål:

  • både historisk perspektiv og framtidsretta
  • fremheve historien om Mysen som en by i en landbrukskommune, og kornsiloene som et sterkt symbol på lokal verdiskapning gjennom generasjoner
  • engasjere gjennom involvering i utforming av bilde og stadig nye lyssettinger
  • skape en attraksjon og et signatur-kunstverk for Eidsberg, og for hele regionen Indre Østfold – dette vil så absolutt være «kunst for alle»

Eidsberg kommune v/ byutvikler er initiativtaker til gjennomføring av prosjektet.  Kommunen er eier av installasjonen, og også ansvarlig for programmering av innhold. Det er inngått en 10 års driftsavtale med leverandøren, som sammen med kommunen vil være ansvarlig for drift og vedlikehold. Dette er viktig for å sikre kunstnerisk, og ikke kommersiell bruk av lyssettingen.

I samarbeid med mølla, Statens Vegvesen og vår egen planavdeling, har vi blitt enige om praktiske retningslinjer for bruk av lyset:

Kommersiell skal unngås. Lyset skal ikke være for sterkt eller oppleves som blendende. Området for belysning starter på ca 5 m høyde, slik at ikke ansatte eller kunder på mølla opplever lyset som sjenerende. Goboene (sjablonger/ bilder) skal være stillbilder, uten bevegelse. Lyssettingen derimot, kan være dynamisk. Lyset skal være dempet, og hensynet til naboer skal ivaretas i forhold til lysstyrke og brukstider. Uttrykket og fargene vil endres med både årstider og tid på døgnet.

Leverandør av lysarmaturer og teknisk løsning: Bright Norway AS

Lysdesigner: Mathias Andersson fra Kyndill Lighting Design

Bidragsytere til prosjektet:

Mysen Kornsilo og Mølle, Sparebankstiftelsen DNB, Innovi, Askim og Mysen Rør, Mona Betong, Haugerud & Vikeby, Bergerkrysset Auto, DataLink, Mysen Caravan, Toyota Ramstad Bil, Skaug Kommunikasjon, Eidsberg Idrettslag, C.W.Korterud, Mørstad Senter, Måsan AS,  Ølkompaniet/ Slakteren, La Móss, Fagmøbler Mysen, Galleri 22, Homstvedt 4H, Maskin og Utemiljø, Svendsen Profil, Indre Østfold Elektro, Kjøkkenhuset, Lie Bedriftservice, Axel Wiig Blomsterforretning og Handelsgartneri, Smaalenene Revisjon, Grys Catering/ Restaurant Fortet, Lions Mysen, Smaalenenes Avis og Mysenbyen.

Author