Mysenregionen AS er et næringsselskap for regionen rundt byen Mysen.

Næringsselskapets overordnede mål er aktivt å arbeide for profilering av Mysenregionen. Næringsselskapet arbeider for god utvikling av næringsliv, arbeidsplasser, infrastruktur og attraktiv bostedsutvikling i denne delen av den nye Indre Østfold Kommune. Selskapet skal koordinere næringsaktivitet, spesielt mellom Mysen sentrum, Ramstadfeltet og næringsområdene rundt Morenen/Brennemoen/Slitu. Selskapet skal være det sentrale bindeleddet mellom næringsliv og kommune.

Selskapet skal arbeide aktivt for at Mysen sentrum bevares som et bebodd, levende og funksjonelt bysentrum. I tillegg arbeider selskapet for å videreføre «Mysenbyen» sine oppgaver med å vitalisere Mysen sentrum og områdene rundt gjennom kommersielle aktiviteter, kulturelle opplevelser, estetikk, god tilgjengelighet for alle brukere, samt å videreutvikle gamle tradisjoner og særpreg.

Næringsselskapet skal jobbe for å skape et godt forhold til næringsdrivende og kommune for sammen å løfte Mysenregionen til en trivelig by/region å bo, besøke, handle, arbeide og drive næring i. Selskapet skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Vi skal skape et sterkt nettverk blant bedriftene og samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen.

I tillegg skal vi jobbe med spørsmålene som er viktige for de som bedriftseier:

  • Hva er den viktigste utfordringen for DIN bedrift i dag?
  • Hvordan oppleves samarbeidet med kommunen?
  • Hva tror du/dere skal til for å vokse/utvikles og sikre/ øke antall arbeidsplasser?
  • Har dere en idé som bedriften ønsker utviklingshjelp til?
  • Vi besøker våre medlemsbedrifter med jevne mellomrom
    har du behov, ta gjerne kontakt med oss! 

Monica Honningsvåg

Daglig leder

monica@mysen.no

936 90 459

Author