Eidsberg ungdomsskole er en sentrumsskole i Mysen for elever i Eidsberg. Elevtallet er i 2017 405, og det er drøyt 60 ansatte ved skolen.

Skolens kjerneverdier «tillit – trivsel – mestring» – understreker betydningen av at alle skolens elever skal få forløst sitt læringspotensial, både ved tilrettelegging av undervisningen og ved å bli stilt tydelige krav og forventninger til.

Vi kjennetegnes av at vi er kunnskapsorienterte, inkluderende, kreative, kulturbærende og engasjerte. Kjennetegnene forteller om vårt menneske – og læringssyn, og er utgangspunktet for vår pedagogiske plattform.

Eidsberg ungdomsskole er en helsefremmende skole og legger vekt på fysisk aktivitet og psykisk helse, sunt kosthold, felles standarder og lik praksis, veiledning og oppfølging av lærere, relasjonsbygging lærer/elev, Vurdering for læring, og systematisk kartlegging og oppfølging av enkeltelever med tanke på tilpasset opplæring og spesialundervisning.

https://www.eidsberg.kommune.no/?cat=374833

Author