Paragrafene i Mysenloven er laget med bakgrunn i at alle kommunens barnehager i 2014 laget sine egne «Barnas Grunnlov». Barnehagene Susebakke, Symra, Linnea gårds- og naturbarnehage, Espira Høytorp Fort, Espira Opsahl, Edwin Ruuds barnehage, Menighetens Barnehage Hebron, Ekornstubben og Hærland lagde alle sine grunnlover.

Ut fra disse ble det valgt ut syv paragrafer som i tillegg til å være så konkrete som bare barn kan være, også innehar en dybde vi ønsker at skal være betegnende for byen vår, og for hvordan den og menneskene i den fremstår. Forslagene fra barna er omskrevet til å gjelde alle innbyggere og besøkende i alle aldre, ikke bare barn.

Mysenloven

§1         Alle skal ha noen som er glad i dem
§2         Vi skal lytte til det andre har å si
§3         Vi skal ha det hyggelig når vi spiser
§4         Vi skal ikke kaste søppel på bakken
§5         Vi skal ha is i fryseren hele tida
§6         Voksne skal hoppe mer i sofaen
§7         Det er lov å gi hverandre en kos

Author