Måsan ungdomspark er en aktivitetspark sentralt plassert i Mysen, mellom skoler og idrettspark. Med rullepark, sandvolleyballbaner, streetbasket, parkour, scene og gode møteplasser har parken virkelig blitt et møtested du alltid treffer noen du kjenner. Ungdommer i hele Eidsberg har vært med i prosessen over flere år, og fått det anlegget de selv har etterspurt og ønsker.

Rullende aktivitet som skateboard, sparkesykkel, BMX og rulleskøyter er populært og aktiviserende. Rulleparken vår er for alle rullende aktiviteter – sykkel like mye som skate. Elementene er valgt og tilpasset sammen med flere brukergrupper. Parken er bygget av Betongpark anlegg som er ledende i Norge og Norden på design og bygging av slike parker. Anlegget er et plasstøpt anlegg med mange ulike elementer, bygget over bakkenivå. Det er et lite, kompakt anlegg som har alle ønskede elementer fra brukerne i seg.

Parken inneholder ellers to flotte sandvolleyballbaner. Med lang avstand til nærmeste badeplass, blir banene flittig brukt hele sommerhalvåret. Her kan du også spille streetbasket eller trene i vårt lille parkouranlegg. Scenen fungerer også som ly for vind eller regn, eller som skyggested når sola steiker. Vannflaska fyller du i vannkrana ved scenen, og telefonen kan lades med eller uten ladekabel på vår solcelledrevede ladebenk. En stor grill og mange benker rundt i parken er med til å gjøre Måsan til et perfekt sted «å henge».

Måsan er finansiert gjennom kommunale prosjektmidler, gave fra Sparebankstiftelsen DNB og tilskudd fra Kulturdepartementets ordning «Nyskapende aktivitetsarenaer».

Vi er stolte over at anlegget vårt er et forbildeanlegg for andre aktivitetsanlegg i Norge: https://www.godeidrettsanlegg.no/aktuelt/nytt-forbildeanlegg-m%C3%A5san-aktivitetspark

Author