Midt i sentrum ligger Mysen videregående skole. Med nær 1000 elever og 220 ansatte er skolen den største enkeltstående virksomheten i byen. Med 8 ulike utdanningsprogram dekker skolen en stor bredde av både studie- og yrkesforberedende utdanningsprogram. Skolen gir tilbud om videregående opplæring innenfor bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, helse og oppvekst, media og kommunikasjon, restaurant og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon samt studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg har skolen en stor avdeling for spesialpedagogisk opplæring. Mysen videregående skole har også ansvar for skoletilbudet i Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og Trøgstad.

Skolen har gjennom sin tilstedeværelse samlet ungdom for Eidsberg og de omkringliggende kommunene til skolegang gjennom mange år. Et godt skolemiljø og god faglig kvalitet har generasjoner fått en tilknytning til Mysen i viktige ungdomsår. Mysen videregående skole ønsker å skape identitet og tilhørighet i lokalsamfunnet for alle sine elever. Vi ser viktigheten av å være en medspiller i lokalsamfunnet som skal gjøre Mysen til et aktivt, attraktivt og trivelig sentrum. Mange av skolens elever der for seg en arbeidsplass i sitt nærmiljø og samarbeidet med både næringsliv og kommune er derfor av stor betydning. Skolen representerer et mangfold gjennom sine elever, ansatte og tilbud. Dette mangfoldet håper vi er med på å berike Mysen sentrum til glede og nytte.

https://mysen.vgs.no/

Author