Trømborgfjella, et flott turområde – hele året med merkede løyper. Terrenget er småkupert og med mange idylliske steder og rike fiskemuligheter. Området strekker seg langt ned i Rakkestad mot Halden og mot Marker i øst. Det er opparbeidet parkeringsplasser ved Dynjan og Brattfoss i Trømborg og Slora i Hærland.

Det finnes turkart over hele området. Turkartet fås kjøpt blant annet på Servicekontoret

Trømborgfjella og Glomma har store muligheter for fiske. I tillegg kan også Lundebyvannet og Hæra gi rike fiskeopplevelser. I artikkelen nedenfor får du en nærmere beskrivelse.

Her utføres kultiveringsarbeid, som kalking, utsetting av fisk og tilrette­legging for gyting. I området er det ørret og abbor og gjedde i enkelte vann. Tre foreninger forvalter hvert sitt område .

  • Sone I og 2 er i hovedsak syd for E18.
  • Sone 3 omfatter i hovedsak Bergvannet.

Fiskekort kan kjøpes for en sone eller hele område på følgende steder: Ramstadkrysset Bensinstasjon, G-sport Mysen og Intersport Morenen.
Kart: Øymark 2013IV, Rødenes 2014 III, Sarpsborg 1913 I, Askim 1914 II, og Fjellakar­tet.

Sone 1:

Trømborg og Hærland Grunneier, Jeger og Fiskeforening

Adkomst:
Fra Mysen på Rv. 22 mot Rakkestad ca. 5 km. Ta av til venstre mot Susebakke. Etter ca. 1,5 km til høyre mot Søndre Lunde og videre innover i Trømborgfjella.
Fra Mysen på Rv. 22 mot Rakke­stad ca 7 km. Til venstre mot Brattfoss. Fra Brattfoss går turstier inn­over.
Fiske i: Hommelen, St. Basdal, Søndre Bustein, Stikktjern, Høg­gard, Bjørdalsvanna, Sauetjern, Langgard-Sagduplene, Lomtjern, Søndre og Mellomste Ertevann, Nordre Ertevann, Lintjern, Askvan­net, Langevann, Viutjern, Murttjern.
Kontakt: Knut E. Hansen, Vardeveien 18, 1850 Mysen, tel. 69 89 04 41.

Sone 2:

Svarverud Jeger og Fiskeforening

Adkomst:
Fra Mysen litt over 10 km på E 18 mot Ørje. Til høyre mot Svarverud etter Lundebyvannet eller til høyre ved gamle Melleby skole mot Østbydalen. Ta med sykkel (bomvei).
Fiske i: Røstvann (AØ), Øvre Asketjern (A Ø),Store Lauvvann (Ø), Jonsvann (AØ), Kulevann (AØ), Steinstjern (A Ø),Stålsvannet (AØ), Svarttjern (AØ), Askevann (AØ), Setertjern (A Ø),Dalavann (AØ), Store-Vesle Damtjern (AØ), Horntjern (Ø), Steinsvann (AG), Ulvåstjern (Ø), Vestre-østre-søndre Blankvann (Ø), Østre Hakatjern (AØ), Vesle-Store Murttjern (AG), Nordre-Søndre Damtjern(AØ) (Marker), Vestre Hakatjern (AØ), Rokovann (AØ). Kjelane (AG), Trollbergtjern(AØ)
Kontakt: Gunnar Lund, Mellebyveien 285, 1878 Hærland, Tel 69 89 56 80.

Sone 3:

Hærland Grunneierlag

Adkomst: 
Fra Mysen på E18 i 6-7 km, til venstre på Fv. 704 mot Dal. Etter ca. 3 km ta av til høyre og kjør inn til N. Hedemarken.

Fiske i: Lundebyvannet, Skinnerudtjern, Bergvannet.
Kontakt: Arne Guldbrandsen, Peter Slotsviks vei 24, 1859 Slitu, Tlf. 91553342

Lundebyvannet: 
Arrangerer årlige pilkekonkurranser i regi av Eidsberg Jeger- og Fiskeforrening, og er også en attraktiv fiskeplass om sommeren. Tilrettelagt fiske for rullestolbrukere.

Glomma-Lekumevja-Mysenelva: 
Fiske fra land og med båt fra Rakkestad i syd og til Askim i nord. De siste år har området ved Skjørshammer Brygge blitt attraktiv for fiske. Fiskekort fra selvbetjeningskasse. Mysenelva har turstier og fiskesti og brukes til meitefiske. Fiskeplass for funksjonshemmede. Avsluttende arbeid gjenstår.

Trømborgfjella
Author