Brennemoen er et voksende handels- og næringsområde tett på den nye 4-felts E18 like vest for Mysen by og rett på nordsiden av østre linje.

Her ble kommunens største aldershjem, Edwin Ruuds Hospital, åpnet av Kong Olav i 1964, barnehagen kom et par år etter, OBS stormarked åpnet i 1976 (da Østfolds største kjøpesenter), energibygget Solhuset av bondelaget i 1984, Indre Østfold meieri i 1980 og regionens Ambulansestasjon i 2010.

Det siste årene har det vært en kraftig vekst, og området er grodd tettere sammen med lokalsenteret Slitu med sine snart 1 000 innbyggere.

Scandic Brennemoen hotell stod ferdig høsten 2018, det er et av Østfolds største kurs- og konferansehoteller med 100 rom, stor restaurant og bar og møteromsfasiliteter for over 200 personer. Hotellet og de nærmeste arealene rundt eies av AdolfsenGroup og det er store planer for nye næringsvirksomheter. Europas største skytehall – og VEAS’ store renseanlegg er to gode eksempler på planlagte bygg.

OBS på nordsiden av E18 har vokst jevnt, også med stor byggevareavdeling og mange spesialforretninger. Rema1000 Slitu er kommet, en rekke bransjevirksomheter (med Askim og Mysen rør AS – og Bilskadesenteret AS størst i antall ansatte), McDonald’s, Biltema. THansen og flere til de siste åra.  Til sammen har ca 500 personer sitt faste arbeide på handels- og næringsområdene her i dag.

Med en reiseavstand til Oslo (Ryenkrysset) på under 40 minutter, 5 minutter til Askim, Trøgstad og Mysen har Brennemoen en ypperlig plassering. Området logger ved foten av den 10 000 år gamle grusavsetningen Monaryggen og med en fantastisk utsikt sørover Østfold-landskapet mot Mysen, Glomma og Sarpsborg.

Author